A- A A+

 

elixironline.hu

 

Silver City - A lehetőség városa

 

Trevisoban új együttműködésen alapuló rendszer kidolgozása indult meg, mely a jogi szabályozást, a munkaügyi hivatali rendszert és a civil szervezeteket fogja össze, hogy sokkal hatékonyabban és célzottabban tudják az ötvenen túli munkanélkülieket segíteni.
Mariborban tanácsadási rendszer köti össze és célzottan megrendezett események segítik az álláskeresők és a munkaadók közötti kapcsolatrendszert, a közös kommunikációt. A munkakeresők több irányú workshop során egyéni képességeikre, erősségeikre koncentrálnak, melyek végül összegyűjtve egy karriertervben öltenek formát. A fejlesztendő területeket kompetencia-növelő tematikus képzések is kiegészítik. A munkaadóknak megrendezett fórumok bemutatják a futó senior képzéseken résztvevők erősségeit, az alkalmazásukból származó előnyöket, kedvezményeket.


Galati sajátossága a Senior Klub elnevezésű önkéntességi program, melynek során az idősek mentorként a gyermekeknek szóló aktív tevékenységeket (meseolvasás, korrepetálás stb.) vállalhatnak. Sikert aratnak azok a közösségi programok is, melyek lehetőséget teremtenek az együttlétre. Az olvasóestek, a színházi összejövetelek közös élménnyel gazdagítanak, miközben a hagyományos kézműves foglalkozások (kötés, horgolás, dekorációkészítés, varrás) átadható, megtanulható tudást közvetítenek.

Zágráb programjai a nehéz szociális helyzetben lévők megsegítését, az 50+ korosztály foglalkoztatását célozzák. Az 50 év felüliek elzártságának csökkentését önkéntességi munka végzésének lehetőségével is elősegítik. A Zágrábi Egyetem kísérleti projektet dolgozott ki a Vallási Turizmus kapcsán.

Az én városom – Aktív időskor Zuglóban


Magyarországon, Budapest Főváros XIV. kerületében, Zuglóban a Silver City pilot projekt keretében a Zuglói Korközpont megvalósítása áll be a nemzetközi példák közé. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programsorozat lehetővé tette, hogy Zugló Önkormányzata a Zsigmond Király Főiskolával (ZSKF) tudásbázisára építve létrehozza és működtesse a Cserepesház (Vezér u. 18/b) falai között a Zuglói Korközpontot.

A finn (Ikäkeskus) és német (Seniorenbüro) mintára létrehozott központ „szervező”, „híd”, „katalizátor” szerepet tölt be. Az 60 év feletti zuglói lakosok problémáinak megoldásában, tevékenység-potenciáljuk jó célokra használásában, a közösségi életre vonatkozó javaslatainak feldolgozásában és a megfelelő önkormányzati és esetlegesen kormányzati szervek felé történő továbbításában segít. A pilotprojekt keretein belül a Korközpont komplex szolgáltatási portfoliót kínál: információspont – önkéntes program - gerontagiai módszertan szerinti felnőttképzés – közösségfejlesztés.

Az Infopont az idősödő korosztály számára az aktivitás egyik legfontosabb feltétele, hogy információhoz jusson a kerületi hivatalok, civil és egyházi szervezetek kezdeményezéseiről, szolgáltatásairól. Az infopont biztosítja az egyes programok elérhetőségét, az egymás közötti kapcsolatot, az egyes programokhoz kapcsolódó jelentkezések regisztrációját, de hozzájuk lehet fordulni javaslatokkal, problémákkal is.


A Korközpont működésének feltétele, hogy olyanok vegyenek részt benne, akik magukénak érzik a zuglói idősek problémáit. Ennek érdekében került megszervezésre azoknak az ötven év feletti polgároknak a szenior önkéntesek toborzása és képzése, akik kedvet és erőt éreznek magukban, hogy kortársként segítsenek a kerületi idősek életének megkönnyítésében.

A Silver Akadémia a szeniorok számára látogatható szabadegyetemi formában működő tudományos előadássorozat a Cserepesházban. A tanév rendjéhez igazodó program során 10 előadásra kerül sor, amelyeket ingyenesen látogathatnak az érdeklődő 60 év felettiek. A szervezők arra törekedtek, hogy a témák olyan szakértőit hívják meg, akik képesek világosan, közérthetően és egyben szórakoztatóan beszélni a szakterületek legfontosabb eredményeiről.
A zuglói állandó lakcímmel rendelkező 60 év felettiek kezdő és haladó szinten vehettek részt angol nyelvtanfolyamokon annak érdekében,hogy nyelvi kompetenciáik fejlesztésével idegen nyelven is tájékozódhassanak. Egy kurzus 2*20 órás részből állt: nyelvórákból és társalgási gyakorlatból. A nyelvórákat olyan szakképzett nyelvtanárok bevonásával szerveztük, akik a geronto-andragógia területén is jelentős felnőttoktatói tapasztalattal rendelkeztek.

 

A kerület vezetése szeretné, ha a Korközpont működésének eredményeként Zuglóban erősödne a bizalom aziránt, hogy bátran fordulhatunk nemcsak családunkhoz, rokonainkhoz segítségért, hanem a szomszédaink, azt utcában, a házban lakók felé is kéréssel vagy a segítségünket felajánlva. Ennek a kéznyújtásnak az eredményeként alakul egy szívesség közösség, amelynek tagjai egymást segítik szükség esetén.


A Korközpont sikerei, a programok látogatottsága és a szolgáltatások iránt kialakult igény Zugló Önkormányzatát megerősíti abban, hogy a jövőben is folytatni kell a munkát az aktív időskor területén a nemzetközi partnerség és jó gyakorlatok átvétele és meghonosítása által.

 

http://www.elixironline.hu/siker/Silver_City_-_A_lehetoseg_varosa

 


 

The Budapest Times - 2014. szeptember 25.

 

In the Silver City communities there are more opportunities

 

In Burgas, the Silver Business Academy has started with the intention of increasing the employment of people over 50, In Treviso, the elaboration of a cooperation-based system has started, which joins the legal regulation, the system of the employment office and the civil organizations in order to help the 50+ unemployed in a much more effective and targeted way. In Maribor, a counseling system and targeted events connect and help the relation network and the mutual communication between jobseekers and employers.

The peculiarity in Galati is the volunteer program called “Senior Club”, where the elderly can take an active role as mentors of children, e.g.: reading tales, learning together. The programs of Zagreb like the Religious Tourguide aim at the support of those who are in a difficult situation and the employment of the 50+ people.

 

My city – active elderly ages in Zugló

 

In Hungary, in Zugló, the 14th district of the Capital City, Budapest, in the framework of the Silver City pilot project the realization of the Zugló Age Center is among the international examples.

The series of programs supported by the EU made it possible for the City Council of Zugló to create and to run the Zugló Age Center in Cserepesház (Vezér u. 18/b), based on the knowledge of King Sigismund College (ZSKF)

 

The Center that took the example from the Finnish (Ikäkeskus) and the German (Seniorenbüro) systems takes the role of the “organizer”, “bridge” and “catalyst”. It helps in solving the problems of the 60+ people, making the most of their activity potentials, processing their suggestions related to community life, and transferring those to the appropriate local government or government organizations. In the framework of the pilot project, the Age Center offers a complex portfolio of services: info point, voluntarism, andragogy according to the methodology of gerontagia, community building.

 

The Infopoint. One of the most important activity conditions for the elderly is to gain information about the initiatives and services of the district offices, civil or church organizations. The Infopoint ensures the accessibility of the certain programs, their connections, the registrations of the applications for the programs, and they also welcome suggestions and questions about certain problems.

 

One of the main conditions of the functioning of the Age Center is to have such participants who feel involved in the issues of the elderly of Zugló. This is the reason why the recruitment and the training of the 60+ senior volunteers has started who feel the strength and the willingness to help the lives of the local elderly people as peers.

Silver Academy is a series of scientific lectures in the form of a Free University in Cserepesház. Accomodating to the academic year, there are 10 lectures that are open for the 60+ visitors for free of charge.

 

English language courses. The registered 60+ residents of Zugló had the option to learn English at a beginning or advanced level in order to be able to gain information in a foreign language.

The leadership of the district would like to reinforce the trust in Zugló in a way that the inhabitants could feel free to turn to their neighbors for some help or offering ours, or to other people living in the house, street, not only to our PrintSEE- logo multi coloured v3family and relatives. The result of this helping hand is a favor-community with members helping each other in case of need.

 

http://budapesttimes.hu/2014/09/19/in-the-silver-city-communities-there-are-more-opportunities/

 


 

Silver City - Ahol a kor nem számít!

 

A Silver City projekt keretén belül a tevékeny időskort támogató programok indultak Budapest XIV. kerületében, Zuglóban valamint Burgasban, Trevisoban, Mariborban, Galatiban és Zágrábban. A példás összefogás eredményeképpen a hat város különböző szervezetei dolgoznak együtt a közös cél, az élhető, minőségi aktív időskor megteremtéséért. Olyan célzott programokat indítottak, melyek segítséget nyújtanak az idősödő 50+ valamint a nyugdíjas korosztálynak abban, hogy minél tovább aktív tagjai maradjanak a társadalomnak, közösségi kapcsolataikat és egészségüket megőrizve hosszú távon minőségi életet tudjanak élni.

 

A projekt kezdetén minden együttműködő partner felmérést készített az érintett korosztály körében, melyek az izoláltság, a foglalkoztatás és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos problémákat mutatták ki. A tudás – biztonság – közösség célterületek beazonosítása után az életkori csoportoknak megfelelő kísérleti programok indultak: az 50 év fölötti korosztály esetében a munkaerőpiaci (re)integrációt támogató, míg a 60 éven túliak esetében az elzártságot csökkentő tevékenységek formájában. A projekt során munkaerőpiaci, tanácsadói, geronto-andragógiai, önkéntes és közösségépítő programok szerveződtek.

 

A Silver City városokban több a lehetőség

 

Burgasban elindult a Silver Üzleti Akadémia, mellyel növelni kívánják az 50 év felettiek foglalkoztatottságát. A képzés fejleszti az üzleti készségeket, segítve a saját vállalkozások alapítását, vezetését. Az oktatási modul egy kész üzleti tervvel zárul.

 

Trevisoban új együttműködésen alapuló rendszer kidolgozása indult meg, mely a jogi szabályozást, a munkaügyi hivatali rendszert és a civil szervezeteket fogja össze, hogy sokkal hatékonyabban és célzottabban tudják az ötvenen túli munkanélkülieket segíteni.

Mariborban tanácsadási rendszer köti össze és célzottan megrendezett események segítik az álláskeresők és a munkaadók közötti kapcsolatrendszert, a közös kommunikációt. A munkakeresők több irányú workshop során egyéni képességeikre, erősségeikre koncentrálnak, melyek végül összegyűjtve egy karriertervben öltenek formát. A fejlesztendő területeket kompetencia-növelő tematikus képzések is kiegészítik. A munkaadóknak megrendezett fórumok bemutatják a futó senior képzéseken résztvevők erősségeit, az alkalmazásukból származó előnyöket, kedvezményeket.

 

Galati sajátossága a Senior Klub elnevezésű önkéntességi program, melynek során az idősek mentorként a gyermekeknek szóló aktív tevékenységeket (meseolvasás, korrepetálás stb.) vállalhatnak. Sikert aratnak azok a közösségi programok is, melyek lehetőséget teremtenek az együttlétre. Az olvasóestek, a színházi összejövetelek közös élménnyel gazdagítanak, miközben a hagyományos kézműves foglalkozások (kötés, horgolás, dekorációkészítés, varrás) átadható, megtanulható tudást közvetítenek.

Zágráb programjai a nehéz szociális helyzetben lévők megsegítését, az 50+korosztály foglalkoztatását célozzák. A 60 éven felüliek elzártságának csökkentését önkéntességi munka végzésének lehetőségével segítik elő. A Zágrábi Egyetemmel együttműködve kísérleti projektet dolgoztak ki a Vallási Turizmus kapcsán.

 

Az én városom - aktív időskor Zuglóban

 

Magyarországon, Budapest Főváros XIV. kerületében, Zuglóban a Silver City pilot projekt keretében a Zuglói Korközpont megvalósítása áll be a nemzetközi példák közé.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programsorozat lehetővé tette, hogy Zugló Önkormányzata a Zsigmond Király Főiskolával (ZSKF) tudásbázisára építve létrehozza és működtesse a Cserepesház (Vezér u. 18/b) falai között a Zuglói Korközpontot.

 

A finn (Ikäkeskus) és német (Seniorenbüro) mintára létrehozott központ „szervező”, „híd”, „katalizátor” szerepet tölt be. Az 60 év feletti zuglói lakosok problémáinak megoldásában, tevékenység-potenciáljuk jó célokra használásában, a közösségi életre vonatkozó javaslatainak feldolgozásában és a megfelelő önkormányzati és esetlegesen kormányzati szervek felé történő továbbításában segít. A pilotprojekt keretein belül a Korközpont komplex szolgáltatási portfoliót kínál: információspont – önkéntes program - gerontagiai módszertan szerinti felnőttképzés –– közösségfejlesztés.

 

Az Infopont az idősödő korosztály számára az aktivitás egyik legfontosabb feltétele, hogy információhoz jusson a kerületi hivatalok, civil és egyházi szervezetek kezdeményezéseiről, szolgáltatásairól. Az infopont biztosítja az egyes programok elérhetőségét, az egymás közötti kapcsolatot, az egyes programokhoz kapcsolódó jelentkezések regisztrációját, de hozzájuk lehet fordulni javaslatokkal, problémákkal is.

 

A Korközpont működésének feltétele, hogy olyanok vegyenek részt benne, akik magukénak érzik a zuglói idősek problémáit. Ennek érdekében került megszervezésre azoknak az ötven év feletti polgároknak a szenior önkéntesek toborzása és képzése, akik kedvet és erőt éreznek magukban, hogy kortársként segítsenek a kerületi idősek életének megkönnyítésében.

 

A Silver Akadémia a szeniorok számára látogatható szabadegyetemi formában működő tudományos előadássorozat a Cserepesházban. A tanév rendjéhez igazodó program során 10 előadásra kerül sor, amelyeket ingyenesen látogathatnak az érdeklődő 60 év felettiek. A szervezők arra törekedtek, hogy a témák olyan szakértőit hívják meg, akik képesek világosan, közérthetően és egyben szórakoztatóan beszélni a szakterületek legfontosabb eredményeiről.

 

Angol nyelvtanfolyamok a zuglói állandó lakcímmel rendelkező 60 év felettiek kezdő és haladó szinten tanulhattak angolul annak érdekében, hogy nyelvi kompetenciáik fejlesztésével idegen nyelven is tájékozódhassanak. Egy kurzus 2*20 órás részből állt: nyelvórákból és társalgási gyakorlatból. A nyelvórákat olyan szakképzett nyelvtanárok bevonásával szerveztük, akik a geronto-andragógia területén is jelentős felnőttoktatói tapasztalattal rendelkeztek.

 

A kerület vezetése szeretné, ha a Korközpont működésének eredményeként Zuglóban erősödne a bizalom aziránt, hogy bátran fordulhatunk nemcsak családunkhoz, rokonainkhoz segítségért, hanem a szomszédaink, azt utcában, a házban lakók felé is kéréssel vagy a segítségünket felajánlva. Ennek a kéznyújtásnak az eredményeként alakul egy szívesség közösség, amelynek tagjai egymást segítik szükség esetén.

 

A Korközpont sikerei, a programok látogatottsága és a szolgáltatások iránt kialakult igény Zugló Önkormányzatát megerősíti abban, hogy a jövőben is folytatni kell a munkát az aktív időskor területén a nemzetközi partnerség és jó gyakorlatok átvétele és meghonosítása által.

 

Bővebb információ:

www.zuglo.silvercity.eu

 


 

Tanulási program időseknek

 

Silver Akadémia néven előadássorozat indult időseknek a Cserepesházban. Az első előadó a program szakmai felelőse, dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola Kommunikációs Intézetének vezetője volt.
Nyugdíjasok - elsősorban hölgyek - várták izgatottan az első előadást a Cserepesház Lajta Béla termében. A Silver Akadémia elnevezés és a meghirdetett előadás témája, az „Időskor a tények és számok tükrében" sokat sejtető volt. Az előadó, dr. Jászberényi József a nyugdíjasok képzése terén Magyarországon a legtöbb tapasztalattal rendelkező tanárnak számít. Az óbudai Zsigmond Király Főiskola 2009 óta foglalkozik a szépkorúak oktatásával, s a kétéves előkészítő munkát követően ma már az ötödik szemeszternél járnak.

 

Négyszáz nyugdíjas hallgató előtt tartják az előadásokat, és 35 tanfolyamuk iránt is nagy az érdeklődés.Nem véletlen, hogy a III. kerületi főiskola szakembereire esett a zuglói önkormányzat választása, amikor szakmai partnert keresett az Európai unió által támogatott Silver City programhoz. Zuglóban nemcsak ismeretterjesztő előadásokat, hanem tanulási lehetőségeket, tanfolyamokat is szerveznek majd az idősek számára. A kerület vezetőinek kettős célja van ezzel a programmal: egyrészt kialakítani a tanulási vágyat a nyugdíjasokban, másrészt, hogy az időskorú tanulók majdan egy közösséget alkossanak. A képzésbe nemcsak az adott témák szakértőit, de magukat a nyugdíjasokat is bevonják, akik egy felkészítés során sajátítják majd el, mit és hogyan adjanak át saját korosztályuknak. A Zuglóba tervezett korközpontnak más országokban már nagy hagyománya van, és remélhetőleg a Cserepesházban is sokan élnek majd a lehetőséggel. Dr. Jászberényi József elmondta, idén még két előadás lesz, januártól pedig várhatóan a tanfolyamok is elindulnak.

 

Forrás: www.zugloilapok.hu

 

A Silver Akadémia soron következő előadásai:
November 22-én 16 órakor „Közösségfejlesztés időskorban" címmel Kovács György tart majd előadást.
December 13-án ugyancsak 16 órakor „Pszichiátriai problémák időskorban" címmel dr. Boga Bálint osztja meg a gondolatait a hallgatókkal.

 


Zuglói Lapok - 2014. február 13.

 

 

http://zugloilapok.hu/c/document_library/get_file?uuid=a5f2d046-1e87-472e-b773-708b0979b8d0&groupId=10157


Zuglói Lapok - 2014. január 30.

 

 

http://zugloilapok.hu/c/document_library/get_file?uuid=4822d8c2-52a2-445e-b209-0c74e521fbee&groupId=10157


Zuglói Lapok - 2014. január 16.

 

 

http://zugloilapok.hu/c/document_library/get_file?uuid=67f56a42-d2df-47de-bd0b-3d5dc674ae39&groupId=10157


 

Sikeres program az idősekért

Az okostelefonok használata és a vallástörténet is szerepel azon kurzusok témái között, melyeket a Silver City elnevezésű nemzetközi projekthez kapcsolódóan indítottak a kerületi időskorúaknak a zuglói Korközpont közreműködésével.


A Silver Akadémián kéthetente átlagosan nyolcvan-száz fővel tartott kurzusokon a különböző, az időseket érintő témákban adnak elő az adott terület neves szakértői, de biztosítanak angol nyelvtanfolyamokat is.

 

forrás: szuperinfo.hu

 


 

Civil ügyekről volt szó a ZIC-ben

 

Az önkormányzat ebben az évben már másodszor szervezett fórumot a kerületi civil szervezetek számára. A november 12-i esemény témája elsősorban a fővárosi pályázati lehetőségek, illetve az eddigi pályázatok elszámolásai voltak.

Három fő témája volt az őszi Civil Fórumnak november 12-én a Zuglói Ifjúsági Centrumban. Elsőként a napokban indult Silver City Programot mutatta be dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola intézményvezetője, a program szakmai koordinátora. Az önkormányzat és az óbudai főiskola közös projektje három pilléren alapul majd: egyrészt előadásokat szerveznek a kerületi szenioroknak az őket érintő témákról, másrészt felmérik az idősek igényeit, és azok alapján a következő év elejétől tanfolyamokat indítanak a számukra. Szinte biztos, hogy a szeniorok idegennyelv-oktatása szerepel majd a választható programok között. Harmadrészt, november 27-től, a Cserepesházban időskorú önkéntesek számára háromalkalmas felkészítő tanfolyamokat is szerveznek, amelyek célja, hogy kortársaik képzésébe jövőre már őket is bevonhassák.A novemberi Civil Fórumon Molnár Zsuzsanna civil referens az önkormányzat által az egyházak, civil szervezetek és sportegyesületek számára kiírt pályázatok év végi elszámolásához nyújtott szakmai segítséget. Legvégül a budapesti Civil Információs Centrum két képviselője, Huszár Orsolya és Fáy Ramóna tájékoztatta a hallgatóságot a Nemzeti Együttműködési Alap által finanszírozott pályázati lehetőségekről. Baloghné Kalina Zsuzsanna civil koordinátor szerint Zuglóban több olyan civil szervezet működik, amely nemcsak kerületi, hanem tevékenysége alapján fővárosi támogatáshoz is hozzájuthat. Ezért volt fontos az őszi Civil Fórumon ez a budapesti kitekintő.

 

http://www.zuglo.hu/index.php?01012039_civil_ugyekrol_volt_szo_a_zic-ben

 


 

Innovation in elder care

 

Last week upon my return from holidays, I did a pechakucha (a presentation format where 20 slides are shown for 20 seconds each; total of 6 minutes 40 seconds) about innovations in elder care. The slides are viewable below with the accompanying explanation. (Note: a version of this post also appears on Think Thrice)

 

In 20 years, Canadians aged 65 years and older will account for roughly one quarter of our population. But our elder care system is already strained and looking more and more like an assembly line, with our loved ones being commodified.

 

These issues are close to my heart because for the last six years of my father’s life, we navigated the healthcare and elder care system together. We experienced a system that is more about keeping people alive than about quality of that life. Particularly in nursing homes, I witnessed very upsetting losses of dignity. I have since learned of exciting and inspiring approaches to elder care from around the world that we need here in Canada. I will share three.

 

This first model comes from Denmark’s Fredericia Municipality and got started because of a pair of socks. Imagine I’m an elderly woman and I’m having trouble putting on my control socks. Instead of a caretaker coming to my home twice a day to put them on and take them off, under this new model…

 

… a personal trainer would come to my home and work with me to get stronger on a 6-8 week program so that I can manage my socks myself. There are immediate cost savings (8 wks vs. twice daily forever) and preventative cost savings to the health system since I am healthier in general.

 

Most importantly, from the citizen perspective, I can walk up the stairs with more ease, play with my grandchildren, and am more comfortable in my own body. I feel empowered by the system, not at the mercy of it.  A big part of the model are sessions like the one pictured here where professionals come together to co-create the senior’s rehabilitation plan with the senior.

 

They ask a very simple question… “What would you like to be able to do again?”, focusing on bringing back the ability to function in a self reliant way. The public service is treated as an intervention rather than a long term relationship with the citizen.

 

The model is gaining popularity in other municipalities in Denmark. According to MindLab, it is rumored that two thirds of Danish municipalities are using some form of the Fredericia model. The previous director of care in Fredericia has stated that the model provides an efficiency dividend of around 15% annually. This is all while increasing citizen satisfaction and quality of life!

 

The next model is from Japan, where the nursing home system had long been two tiered: either low quality of care or extremely costly and thus out of reach for most. Also, nursing homes were less culturally accepted because it was thought to be honorable to take care of ones parents into their old age, despite the strain this may have on career paths and personal lives.

 

The Shinkoukai model addresses quality of care and affordability in three unique ways: it has a social impact element by employing marginalized citizens (including homeless, disabled and non-Japanese Asians), it ensure high quality care by gaining third party certification (the ISO-9001, a quality rating used by restaurants and hotels), and minimizes costs by purchasing unused buildings (farmhouse, university dorm, office buildings) and converting them into nursing homes.

 

The founder of the model, Masue Kitayama, has been working on elder care challenges for over 40 years and has become one of Ashoka Japan’s first two fellows. She is credited for catalyzing change to insurance laws, that initially only insured incapacitated seniors, but now also covers seniors who require less care.

 

Masue’s impact can be seen manifested in the growth in number of care homes across Japan: from 2500 in 1985 to 7300 in 2009. She just opened this intensive care unit, picture here, a couple weeks ago.

 

This last model is a different approach to rest homes; it is a cohousing model for seniors started by a group of aging feminist activists in the Paris suburb of Montreuil. These women had fought for their rights their whole lives  and were not interested in living by someone else’s rules or schedule as they got older.

 

The idea is simple: Rather than moving into a seniors home, the women would live together in a large house and take care of one another. No professional staff, like nurses or cooks. They would be free to live as they chose.

 

This model was created by Therese Clerc, who, in her 60s, began thinking hard about how she wanted to live in her old age. To learn more about her options, she began visiting seniors homes and talking with residents about their experiences.

 

Appalled by what she learned, she rounded up a group of friends and began lobbying French politicians to fund what became the baba yaga’s house. It took 13 years, but the women eventually convinced funders to construct a six million dollar six-story women’s only seniors home. The women moved in October 2012.

 

All of this inspired Montrealer Janet Torge to start tinkering with the baba yaga model to see how it could be replicated in Canada. Based on the same co-housing principles of living together without professional staff, Janet’s radical rest home concept is about getting together with a group of friends to find a place to live. Once you’ve moved in, you declare yourselves a radical rest home.

 

She is envisioning a Radical Resthome Association, which is currently a work in progress, to help with setting things up, figuring out resources and connecting with the broader rest home network. There is another group called Baba Housing in Canada that was inspired by the Montreuil babas, which have ambassadors in many cities across the country.

 

These models give us a glimpse of what is possible. But, as artist activist Ai Wei Wei put it:

“the world is not changing if you don’t shoulder the burden of responsibility”.

In other words, it’s up to us. What would it take to implement these models in Canada? How can we shift our elder care to models that emphasize thriving not just surviving? How can we design systems that empower seniors to be self-reliant and make their own decisions?

 

I didn’t have time to mention these other aging and elder care initiatives but they are also great. Here are the links:

 • The Amazings: Classes, courses and wisdom from elders with amazing life experience
 • Fureai Kippu: “Caring Relationship Tickets” are based on the time bank concept; allow people to help seniors in their community and earn credits transferable to other cities
 • Tyze: online tool that helps people care for others
 • Merevale House, UK20: small-scale domestic living where people are seen to be living and working together, sharing their community and daily life
 • Carebanks, Timebanks: helps seniors age-in-community irrespective their economic situation
 • Visiting Nurse Service: high-quality health care in the home and the community
 • Lotte House: nursing home where 23 men and women live like a family
 • Aging Studio, HDL: The Studio set out to articulate a new understanding of the ageing population
 • Age Unlimited, NESTA: program developing and trialling new services for 50-60 year olds to continue contributing to society
 • Weavers, InWithFor: Helping people balance caring with the rest of life
 • AgeLab MIT: innovation lab that designs, develops and deploys innovations focused on aging
 • Southwark Circle, Participle: membership-based service supporting +50 year olds to lead the lives they want to lead.

 

If you’re inspired and want to do something about this topic, let’s talk! Or, you can reach me via email or twitter. Also, I will be adding to the thinkthrice.ca/eldercare page as I go.

 

http://www.sigeneration.ca/innovations-in-elder-care/

 


 

HELPS NEWSLETTER SEPTEMBER - SILVERCITY

 Az idősek erőforrást jelentenek, nem gondokat

2013. május 9., csütörtök

Nem problémaként, hanem erőforrásként kell a társadalomnak az idősekre tekintenie - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára egy csütörtöki nemzetközi konferencián Budapesten, ahol a már bevált "jó gyakorlatokat" ismertették egymással a szakemberek.
Hirdetés

Doncsev András arról beszélt, Európa számára a társadalom elöregedése a következő évtizedekre súlyos demográfiai, gazdasági gondokat vetít előre. Elmondta, kutatók szerint az elkövetkező 50 évben az Európai Unió népessége - a jövőben csatlakozó országokkal együtt is - várhatóan 30 millióval, 455 millióra csökken majd.

"Egy társadalom érettségét jól mutatja, hogyan bánik az idősekkel, mennyire becsüli, tiszteli őket" - emlékeztetett Doncsev, aki felidézte az eddigi kormányzati intézkedéseket, amelyek az időseket pozitívan érintették, ezek között említve a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, illetve annak infláció feletti emelését, a rezsicsökkentést, valamint a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba vonulásának lehetőségét, mellyel tavaly év végéig már 90 ezren éltek.
Papcsák Ferenc Zugló polgármestereként azt hangoztatta, céljuk az, hogy az időseket integrálni tudják a társadalomba, és biztonságos, aktív életet adjanak a számukra. Utalt arra, hogy a XIV. kerületben élők 40 százaléka 50 év feletti, 30 százalékuk pedig egyedülálló nő. Az önkormányzat ezért lehetővé tette, hogy minden idős zuglói bekapcsolhassa a lakását a távfelügyeleti rendszerbe, ingyen felszerelik az ajtókra a hevederzárakat, valamint házi gondozó segítségnyújtó rendszert is kiépítettek, továbbá megelőző szűrőakcióikat már a 40-50 éves korosztályban megkezdik.

Jeneiné Rubovszky Csilla, az Emmi nemrég kinevezett miniszteri biztosa arra hívta fel a figyelmet, hogy 477 ezer 80 év feletti él jelenleg az országban, és tíz év alatt 18 százalékkal nőtt meg az arányuk. A szakember, aki egyben az V. kerület alpolgármestere is, ismertette az általa kidolgozott belvárosi mintaprojekt fontosabb elemeit, melyben nagy hangsúlyt kap az önkéntesség, a civil segítők, illetve diákok bevonása. Céljuk, hogy az idősek lehetőleg ne bentlakásos intézményekben, hanem saját otthonukban, segítők szerepvállalása mellett tölthessék el nyugdíjas éveiket.
Monspart Sarolta, az Idősügyi Tanács tagja a magyar társadalom elöregedésével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 2010-es felmérés szerint a világon élő mintegy 7 milliárd ember átlagéletkora 28 év. "Legyünk nagyon boldogok, hogy Európába születtünk", és nem a világnak olyan térségébe, ahol nincs élelem, ivóvíz, és már kisgyerekkorban dolgozni kell - mondta.
Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke arról beszélt, nemcsak azért öregedik el a népesség, mert kevés gyermek születik, hanem azért is, mert a szolidaritásra épülő társadalom a jó egészségügyi és szociális ellátással hosszabb életkort tud biztosítani. Jelezte azonban: elérkezik az a pillanat, amikor ez megváltozik, amikor a társadalomnak elfogy az ereje, és olyan mértékűvé válik az idősek aránya, hogy a szolgáltatásokat már nem tudják fenntartani. Ezzel a problémával küszködik most Európa - fűzte hozzá, kiemelve: a családoknak vissza kellene venniük a feladatukat az idősek ellátásában, ám a tapasztalatok szerint problémát okoz a hozzáértés hiánya, ezért fontosnak mondta a laikus segítők képzését.
Erre utalva bejelentette, rövidesen egy "webnővér" szolgáltatást indítanak az interneten, ahol az érintetteknek segítenek az alapvető ápolási feladatok elsajátításában.

 

http://archivum.magyarhirlap.hu/az-idosek-eroforrast-jelentenek-nem-gondokat

 


 

EMMI: az idős ember is erőforrás

 

Nem problémaként, hanem erőforrásként kell a társadalomnak az idősekre tekintenie - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára egy nemzetközi konferencián.

 

 

Doncsev András arról beszélt, Európa számára a társadalom elöregedése a következő évtizedekre súlyos demográfiai, gazdasági gondokat vetít előre. Elmondta, kutatók szerint az elkövetkező 50 évben az Európai Unió népessége - a jövőben csatlakozó országokkal együtt is - várhatóan 30 millióval, 455 millióra csökken majd.

 

Egy társadalom érettségét jól mutatja - mondta -, hogyan bánik az idősekkel, mennyire becsüli, tiszteli őket. Ezzel összefüggésben felidézte az eddigi kormányzati intézkedéseket, amelyek az időseket pozitívan érintették, ezek között említve a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, illetve annak infláció feletti emelését, a rezsicsökkentést, valamint a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba vonulásának lehetőségét, mellyel tavaly év végéig már 90 ezren éltek.

Papcsák Ferenc Zugló polgármestereként azt hangoztatta, céljuk az, hogy az időseket integrálni tudják a társadalomba, és biztonságos, aktív életet adjanak a számukra. Utalt arra, hogy a XIV. kerületben élők 40 százaléka 50 év feletti, 30 százalékuk pedig egyedülálló nő.

 

Elmondta, az önkormányzat ezért egyebek mellett lehetővé tette, hogy minden idős zuglói bekapcsolhassa a lakását a távfelügyeleti rendszerbe, ingyen felszerelik az ajtókra a hevederzárakat, valamint házi gondozó segítségnyújtó rendszert is kiépítettek, továbbá megelőző szűrőakcióikat már a 40-50 éves korosztályban megkezdik.

Jeneiné Rubovszky Csilla, az Emmi nemrég kinevezett miniszteri biztosa arra hívta fel a figyelmet, hogy 477 ezer 80 év feletti él jelenleg az országban, és tíz év alatt 18 százalékkal nőtt meg az arányuk. A szakember, aki egyben az V. kerület alpolgármestere is, ismertette az általa kidolgozott belvárosi mintaprojekt fontosabb elemeit, melyben nagy hangsúlyt kap az önkéntesség, a civil segítők, illetve diákok bevonása.

 

Arról beszélt, a cél az, hogy az idősek lehetőleg ne bentlakásos intézményekben, hanem saját otthonukban, segítők szerepvállalása mellett tölthessék el nyugdíjas éveiket.

Monspart Sarolta, az Idősügyi Tanács tagja a magyar társadalom elöregedésével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 2010-es felmérés szerint a világon élő mintegy 7 milliárd ember átlagéletkora 28 év. "Legyünk nagyon boldogok, hogy Európába születtünk", és nem a világnak olyan térségébe, ahol nincs élelem, ivóvíz, és már kisgyerekkorban dolgozni kell - mondta.

A korábbi tájfutó világbajnok, aki előadása közben megtornáztatta a nemzetközi konferencia résztvevőit, az időskori aktivitás, a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra, hogy minden mozgásfajta egyben alkalmas arra is, hogy közösségeket találjanak maguknak. Utalt arra, nem sok helyen van lehetőség arra a világon, hogy 65 év felettiek ingyen utazhatnak, így kirándulhatnak, túrázhatnak szerte az országban. Elmondta, Magyarországon az első világháború után 400 ezer özvegyasszony volt, a második után 600 ezer, míg 2009-ben, két évtizeddel a rendszerváltás után már 814 ezer özvegyasszony élt az országban. "Ki a gyengébbik nem, ki nem bírta a rendszerváltás nehézségeit (...), de ki nem vigyázott a férfiakra", ki nem tartotta meg őket egészségben?" - vetette fel, a nők családban betöltött szerepére utalva.

 

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke arról beszélt, nemcsak azért öregedik el a népesség, mert kevés gyermek születik, hanem azért is, mert a szolidaritásra épülő társadalom a jó egészségügyi és szociális ellátással hosszabb életkort tud biztosítani.


Jelezte azonban: elérkezik az a pillanat, amikor ez megváltozik, amikor a társadalomnak elfogy az ereje, és olyan mértékűvé válik az idősek aránya, hogy a szolgáltatásokat már nem tudják fenntartani. Ezzel a problémával küszködik most Európa - fűzte hozzá.

Ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a családoknak vissza kellene venniük a feladatukat az idősek ellátásában, ám a tapasztalatok szerint problémát okoz a hozzáértés hiánya, ezért fontosnak mondta a laikus segítők képzését.

Erre utalva bejelentette, rövidesen egy "webnővér" szolgáltatást indítanak az interneten, ahol az érintetteknek segítenek az alapvető ápolási feladatok elsajátításában.

 

http://nol.hu/belfold/emmi__az_idos_ember_is_eroforras-1385381

 


 

EMMI: a társadalomnak erőforráskánt kell az idősekre tekintenie nem problémaként

 

 


Emmi: a társadalomnak erőforrásként kell az idősekre tekintenie, nem problémaként
Nem problémaként, hanem erőforrásként kell a társadalomnak az idősekre tekintenie - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára egy csütörtöki nemzetközi konferencián Budapesten, ahol a már bevált "jó gyakorlatokat" ismertették egymással a szakemberek.


Doncsev András arról beszélt, Európa számára a társadalom elöregedése a következő évtizedekre súlyos demográfiai, gazdasági gondokat vetít előre. Elmondta, kutatók szerint az elkövetkező 50 évben az Európai Unió népessége - a jövőben csatlakozó országokkal együtt is - várhatóan 30 millióval, 455 millióra csökken majd.

 

Egy társadalom érettségét jól mutatja - mondta -, hogyan bánik az idősekkel, mennyire becsüli, tiszteli őket. Ezzel összefüggésben felidézte az eddigi kormányzati intézkedéseket, amelyek az időseket pozitívan érintették, ezek között említve a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, illetve annak infláció feletti emelését, a rezsicsökkentést, valamint a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba vonulásának lehetőségét, mellyel tavaly év végéig már 90 ezren éltek.

 

Papcsák Ferenc Zugló polgármestereként azt hangoztatta, céljuk az, hogy az időseket integrálni tudják a társadalomba, és biztonságos, aktív életet adjanak a számukra. Utalt arra, hogy a XIV. kerületben élők 40 százaléka 50 év feletti, 30 százalékuk pedig egyedülálló nő.

Elmondta, az önkormányzat ezért egyebek mellett lehetővé tette, hogy minden idős zuglói bekapcsolhassa a lakását a távfelügyeleti rendszerbe, ingyen felszerelik az ajtókra a hevederzárakat, valamint házi gondozó segítségnyújtó rendszert is kiépítettek, továbbá megelőző szűrőakcióikat már a 40-50 éves korosztályban megkezdik.

 

Jeneiné Rubovszky Csilla, az Emmi nemrég kinevezett miniszteri biztosa arra hívta fel a figyelmet, hogy 477 ezer 80 év feletti él jelenleg az országban, és tíz év alatt 18 százalékkal nőtt meg az arányuk.

A szakember, aki egyben az V. kerület alpolgármestere is, ismertette az általa kidolgozott belvárosi mintaprojekt fontosabb elemeit, melyben nagy hangsúlyt kap az önkéntesség, a civil segítők, illetve diákok bevonása.

Arról beszélt, a cél az, hogy az idősek lehetőleg ne bentlakásos intézményekben, hanem saját otthonukban, segítők szerepvállalása mellett tölthessék el nyugdíjas éveiket.

 

Monspart Sarolta, az Idősügyi Tanács tagja a magyar társadalom elöregedésével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy egy 2010-es felmérés szerint a világon élő mintegy 7 milliárd ember átlagéletkora 28 év. "Legyünk nagyon boldogok, hogy Európába születtünk", és nem a világnak olyan térségébe, ahol nincs élelem, ivóvíz, és már kisgyerekkorban dolgozni kell - mondta.

 

A korábbi tájfutó világbajnok, aki előadása közben megtornáztatta a nemzetközi konferencia résztvevőit, az időskori aktivitás, a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra, hogy minden mozgásfajta egyben alkalmas arra is, hogy közösségeket találjanak maguknak. Utalt arra, nem sok helyen van lehetőség arra a világon, hogy 65 év felettiek ingyen utazhatnak, így kirándulhatnak, túrázhatnak szerte az országban.

Elmondta, Magyarországon az első világháború után 400 ezer özvegyasszony volt, a második után 600 ezer, míg 2009-ben, két évtizeddel a rendszerváltás után már 814 ezer özvegyasszony élt az országban. "Ki a gyengébbik nem, ki nem bírta a rendszerváltás nehézségeit (...), de ki nem vigyázott a férfiakra", ki nem tartotta meg őket egészségben?" - vetette fel, a nők családban betöltött szerepére utalva.

 

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke arról beszélt, nemcsak azért öregedik el a népesség, mert kevés gyermek születik, hanem azért is, mert a szolidaritásra épülő társadalom a jó egészségügyi és szociális ellátással hosszabb életkort tud biztosítani.

 

Jelezte azonban: elérkezik az a pillanat, amikor ez megváltozik, amikor a társadalomnak elfogy az ereje, és olyan mértékűvé válik az idősek aránya, hogy a szolgáltatásokat már nem tudják fenntartani. Ezzel a problémával küszködik most Európa - fűzte hozzá.

Ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a családoknak vissza kellene venniük a feladatukat az idősek ellátásában, ám a tapasztalatok szerint problémát okoz a hozzáértés hiánya, ezért fontosnak mondta a laikus segítők képzését.

Erre utalva bejelentette, rövidesen egy "webnővér" szolgáltatást indítanak az interneten, ahol az érintetteknek segítenek az alapvető ápolási feladatok elsajátításában.

 

http://velemenyezd.hu/velemenyezd.tvn?cid=Rx8&hir=Emmi:%20a%20t%E1rsadalomnak%20er%F5forr%E1sk%E9nt%20kell%20az%20id%F5sekre%20tekintenie,%20nem%20probl%E9mak%E9nt

 


Konferenciát tartottak a tevékeny időskorról Budapesten

 

 
A konferencia résztvevőit, így Papcsák Ferencet, Zugló polgármesterét is megtornáztatták.
 
http://hvg.hu/nagyitas/20130509_Foto_konferencia_idoskor

 


 

Fókuszban az idősek


2013. május 9.

 

Zuglónak kiemelten fontos az időskorúak helyzetének javítása – jelentette ki Papcsák Ferenc polgármester a témában rendezett május 9-i konferencián, amelyen – hasonló projektek mellett – bemutatták a XIV. kerület részvételével zajló, Silver City elnevezésű kezdeményezést.

 

Zugló polgármestere kifejtette, a kerületvezetés szorgalmazza az idősek minél nagyobb részvételét a helyi civil, illetve közösségi életben. Emellett – folytatta Papcsák Ferenc – több intézkedést is hoztak az elmúlt években, amelyek segítették őket a mindennapi életben. A polgármester ezek közül kiemelte a közbiztonság javítását a házi gondozói rendszer és a távfelügyelet kiépítésével, az egészség-megőrzést a már beindított Uzsoki-modell révén, továbbá a sportot és a szabadidős tevékenységeket segítő programokat.

Nem problémaként, hanem erőforrásként kell a társadalomnak az idősekre tekintenie – tette hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára, Doncsev András.
Előadásában az államtitkár szólt arról is, Európa számára a társadalom elöregedése a következő évtizedekre súlyos demográfiai, gazdasági gondokat vetít előre. Felidézte a kormány eddigi, a korosztályt pozitívan érintő intézkedéseit, így a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését, illetve emelését.

 

 


Ahogy arról már beszámoltunk, Zugló önkormányzata összefogást kezdeményezett a térség hét országának tizenhat szervezetével, és velük közösen Silver City néven nemzetközi pályázatot nyújtott be. A félmillió eurós program az idősödő lakosság aktivitásának és életminőségének javítására irányul.

 

http://www.zugloilapok.hu/web/guest//hirmegjelenito?view_article_3s2C=fokuszban-az-idosek

 

Latest

 

Newsletter